Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao nositelj upravljanja razvojem brdsko-planinskih područja i u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima stekla status brdsko-planinskih područja, korištenje sredstava ulaganja u društvenu, javnu, komunalnu, socijalnu i gospodarsku infrastrukturu.
Cilj poziva je potaknuti sve zainteresirane jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskih područja i jedinice područne (regionalne) samouprave na čijem se području nalaze jedinice lokalne samouprave sa statusom brdsko-planinskog područja da kao nositelji pokretanja potrebnih promjena u društvenim, gospodarskim i drugim razvojnim aktivnostima dostave svoje zahtjeve za sufinanciranje projekata, usklađene s ciljevima Programa, a koji će smanjiti negativni demografski trend, ublažiti iseljavanje stanovništva otkloniti posljedice nastale usred vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja te doprinijeti održivom razvoju svakog pojedinog područja.

Od općina na području Brodsko-posavske županije kriterije jedino zadovoljava općina Cernik, koja se i javila na natječaj te je povukla sredstva u visini 450.000,00 kuna za izgradnju nerazvrstane ceste kroz zonu gospodarske namjene. Na projekt se javila i Brodsko-posavska županija s projekton "S osmjehom do škole i posla" te je "povukla" sredstva u visini 400.000,00 kuna.