Gradonačelnik Mirko Duspara potpisao je Europsku povelju o radu s mladima na lokalnoj razini. U sklopu projekta Europe Goes Local, kojeg uz Hrvatsku provode i 22 druge države članice Europske unije, donesena je i Europska povelja o radu s mladima.  Riječ je o dokumentu koji predstavlja referentni okvir za svakodnevni rad s mladima te služi kao poveznica između politike i prakse rada s mladima. Povelja oblikuje jasne smjernice kako bi se uspostavila i održala kvaliteta u radu s mladima na lokalnoj razini.

U Povelji su navedena načela koja trebaju usmjeravati rad s mladima te smjernice na koji način bi razni aspekti rada s mladima trebali biti ustrojeni kako bi bili u skladu s tim načelima.

Načela Povelje:

Rad s mladima temelji se na vrijednostima.
Praksa rada s mladima treba biti vođena politikama rada s mladima.
Uspostavljena je kvalitetna organizacija i praksa rada s mladima na lokalnoj razini.
Osobe koje rade s mladima vođene su stručnim i profesionalnim načelima.
Razvoj kvalitete rada s mladima na lokalnoj razini traži sustavan pristup.
Europska povelja o radu s mladima u prvom je redu namijenjena jedinicama lokalne i regionalne samouprave koje žele postaviti standarde za kvalitetan rad s mladima i kako ga provoditi i poticati. Naime, mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. Mladima je potrebno omogućiti i odrediti vlastiti program djelovanja i rada kako bi mogli zajedno sa svojim vršnjacima, istraživati, izraziti i razvijati vlastite interese i talente te ideje za budućnost.

Više o Povelji saznajte na poveznici.