Grad Slavonski Brod je, sklapanjem ugovora o radu 11. rujna 2020. godine, zaposlio deset osoba prema raspisanom oglasu za javni rad. Ugovori su potpisani na razdoblje od tri mjeseca s punim radnim vremenom.

Temeljem potpisanih ugovora,  danas je deset osoba započelo s radom koji će obavljati sve do 14. prosinca 2020. godine sukladno Programu javnog rada „Revitalizacija okoliša“ za 2020. godinu.

Svrha ovoga projekta je zapošljavanje deset nezaposlenih osoba koji se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada te imaju manje mogućnosti za zapošljavanja. Također, kroz ovaj program nastoji se i izvršiti revitalizacija tla i površina obraslih korovom i onečišćenih otpadom te zaštita okoliša na području grada Slavonskog Broda.