Započeli su radovi na energetskoj obnovi i modernizaciji javne rasvjete koja obuhvaća obnovu javne rasvjete na ukupno 3714 rasvjetnih mjesta, odnosno 283 lokacije na području grada Slavonskog Broda.

Nakon provedenog postupka javne nabave i potpisivanja ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem za izvođenje radova na modernizaciji javne rasvjete, današnjim danom započelo je izvođenje pripremnih radova u Ulici Mate Grkovića, Ulici Natka Nodila, Naselju Marinci, Ulici Brkića put, Osječkoj ulici, Ulici Josipa Eugena Tomića i Ulici Vjekoslava Bacha, a prva isporuka LED svjetiljki se očekuje krajem lipnja 2020. godine.  

Grad Slavonski Brod sklopio je ugovor o kreditu s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zastupanog temeljem punomoći po Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak. Ugovor o kreditu sklopljen je na temelju Programa kreditiranja „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“. „ESIF Krediti za javnu rasvjetu“ je financijski instrument za koji su sredstva osigurana iz sredstava Europske unije, iz Strukturnih i investicijskih fondova, odnosno Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., »Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije«, s ciljem povećanja učinkovitosti sustava javne rasvjete.

Izvođač radova je dana 15. svibnja 2020. godine uveden u posao. Krajnji rok za završetak radova je 6 (šest) mjeseci od dana uvođenja u posao.

Energetska obnova i modernizacija sustava javne rasvjete podrazumijeva zamjenu postojećih neefikasnih svjetiljki koje uzrokuju svjetlosno onečišćenje i ugradnju novih efikasnijih LED svjetiljki. Zamjenom svjetiljki postiže se mnogo veća efikasnost, pa se uz manji utrošak električne energije postiže bolja razina rasvijetljenosti, a uz manje troškove održavanja i bolji vizualni efekt. Ugradnjom novih LED svjetiljki s visokim stupnjem zaštite od prodora vlage i krutih čestica produljit će se radni vijek svjetlosnih izvora, čime će se smanjiti troškovi održavanja. Isto tako, ugradnjom novih LED svjetiljki smanjit će se fiziološko bliještanje,  povećati sigurnost u prometu te smanjiti svjetlosno onečišćenje. Zamjena svjetiljki će izvoditi prema projektnoj dokumentaciji koja je usklađena s novim Zakonom o svjetlosnom onečišćenju.

Uz radove na zamjeni postojećih  i ugradnji novih LED svjetiljki izvodit će se i radovi na saniranju postojećih rasvjetnih mjesta odnosno zamjeni dotrajalih stupova, betonskih temelja, oštećenih kabela i dotrajalih razdjelnika te radovi na bojanju stupova.