U sklopu ulaganja u izgradnju i obnovu cesta i pješačkih staza, započeli su radovi na modernizaciji pješačke staze u Mostarskoj ulici. Duljina zahvata iznosi 809 metara. Predviđeni rok trajanja izvođenja radova je 60 kalendarskih dana.

Trenutno se izvode radovi strojnog i ručnog uklanjanja betonskih i/ili asfaltnih slojeva postojeće pješačke staze u stvarnoj debljini.