Projekt rekonstrukcije Zagrebačke ulice u potpunosti je završen je početkom ove godine. U sklopu projekta izgrađena je nova cesta, nogostupi, javna rasvjeta te biciklistička staza na dijelu od Splitske ulice do Ulice Bečic. 

Posjetimo, radovi na jednoj od najdužih gradskih prometnica započeli su sredinom kolovoza 2018. godine gdje su prema Ugovoru o financiranju ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta, Gradu Slavonskom Brodu dodijeljena bespovratna sredstva sufinanciranja u iznosu do 7,5 milijuna kuna. Projekt je prijavljen kroz mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.