Grad Slavonski Brod raspisao je Natječaj za prodaju garaža u vlasništvu Grada Slavonskog Broda. Natječaj se provodi prikupljanjem ponuda, a pravo natjecanja imaju sve pravne i fizičke osobe u skladu s propisima. Sudionik natječaja u ponudi mora navesti (za pravne osobe) naziv tvrtke, broj žiro računa, OIB, a za fizičke osobe svoje ime i prezime, OIB, adresu, broj tekućeg računa, podatke o garaži za koju se natječe, ponuđeni iznos (cijenu) te priložiti valjani dokaz o uplati jamčevine. Jamčevina iznosi 5% od početne cijene i uplaćuje se u korist Gradskog proračuna. Kriterij za utvrđivanje najpovoljnijeg ponuditelja u natječaju za prodaju garaža je najveći ponuđeni iznos, a u slučaju da se na natječaj javi samo jedan kandidat, utvrdit će se da se garaža prodaje odnosnom kandidatu. 

Natječaj potražite OVDJE.