U provedenom posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2018. temeljem, Porezna uprava je u masovnim obradama izdala i dostavila poreznim obveznicima 521.053 privremenih poreznih rješenja kojima je utvrđena razlika za povrat poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.060.338.315,98 kuna.

 

Masovna obrada za izvršenje povrata temeljem izdanih rješenja koja je započela početkom kolovoza tj. protekom zakonom propisanog roka za podnošenje prigovora je završena.

 

Povrati više plaćenog poreza i prireza na dohodak doznačeni su na račune koji su bili dostupni Poreznoj upravi.

 

U pojedinačnim slučajevima određene banke nisu mogle zaprimiti sredstva doznačena na naznačene račune i ista su vraćena Poreznoj upravi i zato Porezna uprava ponovno provodi povrat na druge račune poreznih obveznika za koje u svojim evidencijama raspolaže podacima. U slučajevima gdje porezni obveznici uopće nemaju otvoren račun kod poslovne banke na koji je moguće izvršiti povrat, ispostavljaju se nalozi za gotovinsku isplatu povrata.

 

U postupku izvršenja povrata, kod poreznih obveznika kod kojih je bio evidentiran dospjeli neplaćeni dug, izvršeno je prebijanje povrata s dugovima, tj. izvršeno je preknjiženje ukupnog iznosa povrata (ako su dugovi bili veći od iznosa povrata) ili dijela povrata (ako su dugovi bili manji od iznosa povrata) na dospjele neplaćene dugove, o čemu je poreznim obveznicima, kao i svake godine, dostavljena tipizirana obavijest.