Kuluturno umjetničko društvo Bebrina organizira manifestaciju “Urodila šuma žirovica”.

Svečani program održat će se u prostorima osnovne škole “Antun Matia Reljković” danas s početkom u 17:00 sati.