Danas će se u prostorijama Gradskog društva Crveni križ održati akcija darivanja krvi i to u vremenu 09,00 - 19,00 sati (pauza 12,00 - 13,00 sati)

Smjernice za darivanje krvi vezane uz COVID-19 su slijedeće:

Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su putovale izvan Republike Hrvatske (računajući od datuma povratka u Hrvatsku).
Na period od 14 dana odbijaju se osobe koje su bile u kontaktu s osobama zaraženim sa SARS-CoV-2 (računajući od zadnjeg kontakta i pod uvjetom da nisu imali nikakvih simptoma infekcije).
Na period od najmanje 28 dana odbijaju se osobe koje su preboljele COVID-19 (računajući period od prestanka simptoma ili od rezultata pozitivnog testa na SARS-CoV-2 u slučaju asimptomatske infekcije).