4. Javnozdravstvena akcija - donacijska utrka za rad Lige protiv raka Brodsko-posavske županije pod nazivom 'Znanjem i prevencijom do zdravlja' održat će se 5. rujna 2020. u 9:00 sati u Slavonskom Brodu. 
Uskoro više detalja o prijavama!