Danas postoji nekoliko vrsta toplomjera, ali glavna podjela se odnosi na kontaktne i beskontaktne toplomjere. Kontaktni toplomjeri moraju dodirivati tijelo da bi izmjerili točnu temperaturu. Beskontaktni toplomjeri mogu izmjeriti temperaturu bez dodirivanja tijela, tj. s određene udaljenosti od tijela. 
Beskontaktni toplomjeri su vrlo korisni i učinkoviti jer mogu brzo izmjeriti temperaturu većeg broja ljudi u kratkom vremenu. Međutim, treba biti oprezan jer ni jedan uređaj nije savršen pa tako ni beskontaktni toplomjeri. Ovi uređaji su potpuno sigurni, ali u nekim slučajevima odjeća (zimska kapa), hladan zimski zrak i direktna svjetlost mogu utjecati na rezultate.
Osim kontaktnih i beskontaktnih toplomjera postoje digitalni toplomjeri, toplomjeri za uho, čelo te toplomjeri za bebe. Sigurno se pitate koji toplomjer je učinkovitiji.
Toplomjer za čelo se često koriste za mjerenje temperature tako da se stavlja blizu sljepoočne arterije na čelu. Tada se mjeri infracrvena toplina koja se emitira s čela. Međutim, pokazalo se da nije toliko učinkovit u usporedbi s digitalnim toplomjerom.

Toplomjer za uho mjeri temperaturu tako da izmjeri infracrvenu toplinu koja se nalazi u uhu. Ovi toplomjeri su najidealniji za bebe i djecu jer brzo i jednostavno izmjeri temperaturu. Međutim, ne preporučuju se koristiti na bebama koje su mlađe od tri mjeseca te na djeci koja imaju previše voska u uhu ili uhobolju.
Digitalni se smatraju najučinkovitijima i najbržim toplomjerima. Većina se može naći u trgovini ili ljekarnama po niskim cijenama. Ovi se toplomjeri mogu koristiti na tri načina: oralno, ispod pazuha i rektalno. Oralni toplomjer se stavlja ispod jezika. Preporučuje se korištenje na odraslima i djeci koja je starija od četiri godine. Toplomjer se stavlja ispod pazuha kod mlađe djece i odraslih kod kojih se temperatura ne može oralno izmjeriti. Ovaj način nije jednako učinkovit kao oralno ili rektalno mjerenje. Rektalno mjerenje temperature se primjenjuje kod djece do tri godine. Temperatura se može izmjeriti na ovaj način i kod starije djece, ali će biti teže jer moraju ostati mirni.