Iako najpoznatija po poslovnicama, platnom prometu i ovrhama, Fina je tehnološki orijentirana tvrtka koja ima vrlo široko područje informatičkih znanja, objedinjenih u Sektoru informatike. Radimo u svim informatičkim tehnološkim domenama, od mrežno-komunikacijskih tehnologija, centralnih i distribuiranih obradnih sustava do razvoja zahtjevnih aplikativnih rješenja koja u najvećoj mjeri stvaramo unutar vlastitih razvojnih timova.

Od drugih se razlikujemo po tome što koristimo različite napredne informatičke tehnologije i rješenja koji su u IT svijetu rijetko tako široko obuhvaćene i međusobno povezane na jednome mjestu. Naš IT čini više od 280 stručnjaka, koji su sudjelovali na strateški važnim projektima i servisima, poput Platnog prometa, REGOS-a, Registra zaposlenih u javnom sektoru, Centralnog obračuna plaća, Nacionalnog klirinškog sustava, e-Računa, e-Plaćanja, Prisilne naplate osnova za plaćanje, PKI servisa i e-Građana.

Fina raspisuje natječaj za stipendiranje studenata, uz mjesečni iznos stipendije od 3.000 kuna neto. Na natječaj se mogu prijaviti redoviti studenti i studentice treće godine preddiplomskog/stručnog studija odnosno redoviti studenti i studentice druge godine diplomskog studija na sljedećim
fakultetima:
- Veleučilište u Bjelovaru: smjer Računarstvo
- Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici: smjer Računarstvo
- Međimursko veleučilište u Čakovcu: smjer Računarstvo
- Fakultet elektrotehnike i računarstva: profil Obradba informacija, Telekomunikacije i informatika, Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi,  Računalno inženjerstvo, Računarska znanost- Fakultet organizacije i informatike: smjer Informacijsko i programsko inženjerstvo, Organizacija poslovnih sustava, Baze podataka i baze znanja
- Prirodoslovno-matematički fakultet: smjer Primijenjena matematika, Računarstvo i matematika
- Tehničko veleučilište u Zagrebu: smjer Informatika, Računarstvo
- Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija: smjer Komunikacije i informatika, Računarstvo
- Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje: smjer Računarstvo, Elektronika i računalno inženjerstvo, Komunikacijska i informacijska tehnologija
- Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: smjer Menadžerska informatika
- Veleučilište u Rijeci: smjer Informatika , Informacijske tehnologije u poslovnim sustavima
- Fakultet informatike u Puli: smjer Informatika

Koji su kriteriji za dodjelu stipendija?
- prosjek ocjena iznad 3,5 (poželjno)
- aktivno znanje engleskog jezika
- studenti/ce su stari do 23 godine za preddiplomski /stručni studij odnosno do 25 godina za diplomski studij
- su ukupan prethodni studij završili u roku od 5 godina (za studente druge godine diplomskog studija)
- iskazan interes za rad u jednom od navedenih područja: programiranje, sistem analiza, testiranje IT rješenja, pružanje podrške poslovnom sustavu i sl.
- uz ispunjenje navedenih uvjeta, pri izboru kandidata mogu se uzeti u razmatranje socijalni status, postignuća na natjecanjima, priznanja i nagrade te dodatno obrazovanje (npr. stečeni certifikati)

Što treba sadržavati prijava?
- životopis
- potvrdu o redovnom upisu za akademsku godinu 2020./2021.
- prijepis ocjena (prosjek ocjena) tijekom dosadašnjeg studija
- izjavu studenta da nije korisnik druge obvezujuće stipendije
- potvrdu o visini dohotka i primitaka roditelja (potvrdu nadležne Porezne uprave Ministarstva financija o prosječnom mjesečnom prihodu po članu kućanstva ostvarenom u razdoblju od 1.1. do 31.10.2020. godine)
- potvrde o eventualnim postignućima na natjecanjima, priznanjima, nagradama i dodatnom obrazovanju

Koje su obveze stipendista?
- potpisivanje Ugovora o stipendiranju
- redovno izvršavanje obveza na fakultetu
- odabrani kandidat obvezuje se po završetku studija zasnovati radni odnos u Fini u trajanju od jedne godine

Kako će se birati stipendisti?
- kandidati koji zadovoljavaju tražene uvjete bit će uključeni u selekcijski postupak (testiranje i intervju s IT rukovoditeljima)

Što nudimo?
- mjesečnu stipendiju u iznosu od 3,000 kn neto u trajanju od 12 mjeseci
- mogućnost obavljanja studentske stručne prakse i izrade diplomskog rada
- zapošljavanje po završetku studija (sukladno potrebama poslodavca) u dinamičnom i prijateljskom radnom okruženju, uz mogućnost usavršavanja i profesionalnog razvoja te suradnju s vrhunskim stručnjacima iz područja

Kako se prijaviti?
Vaše prijave s potrebnom dokumentacijom pošaljite do 29.10.2020. godine na mail adresu stipendija@fina.hr .
Iskoristi priliku za dobivanje novčane potpore i posla u Fini!