Ministarstvo prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2020. godini nastavlja poticati razvoj područja koja su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske.
Cilj Programa je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske.
Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.
Korisnici Programa u širem smislu su svi stanovnici lokalne zajednice na potpomognutim područjima koji imaju korist od provedbenih aktivnosti Programa.
U užem smislu, korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.
Na natječaj su se javile i općine s područja naše županije, a odobreno je sufinanciranje sljedećih projekata: 
1.    Slavonski Šamac – Izgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja – 350.000,00 kn
2.    Sikirevci – Izgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja – 150.000,00 kn
3.    Davor – Rekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru – 350.000,00 kn
4.    Vrbje – Sanacija kolnika – Ratarska ulica – 200.000,00 kn
5.    Nova Gradiška – Rekonstrukcija ulice Ivana Domca – 200.000,00 kn
6.    Podcrkavlje – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice – 200.000,00 kn
7.    Bebrina – Pješačka staza u Zbjegu II faza – 300.000,00 kn
8.    Vrpolje – Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima – 350.000,00 kn
9.    Stara Gradiška – Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš – 180.000,00 kn
10.    Rešetari – Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić – 200.000,00 kn
11.    Okučani – Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima ' Psunjska ulica – 450.000,00 kn
12.    Gornji Bogićevci – Sanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci – 350.000,00 kn
13.    Sibinj – Izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak – 300.000,00 kn
14.    Garčin – rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu – 300.000,00 kn
15.    Nova Kapela – Uređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić – 250.000,00 kn
16.    Brodski Stupnik – Izgradnja Lovačke kuće s vidikovcem – 160.000,00 kn
17.    Velika Kopanica – Rekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici – 400.000,00 kn
18.    Gornja Vrba – Uređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi – 200.000,00 kn
19.    Brodsko-posavska županija – Modernizacija odjela za ginekologiju i osterticiju OB Nova Gradiška – 120.000,00 kn
20.    Oprisavci – Rekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju – 180.000,00 kn
21.    Staro Petrovo Selo – Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici – 350.000,00 kn
22.    Cernik – Sanacija krovišta Područne škole Šumetlica – 200.000,00 kn
23.    Klakar – Izgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru – 250.000,00 kn
 

Foto: Ilustracija