Projekt "Vastum separata" uključuje provedbu izobrazno-informativnih aktivnosti na području sedam općina istočnog dijela Brodsko-posavske županije: Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Projekt se provodi u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedbom projekta građani će se informirati i educirati o odgovornom postupanju s otpadom. Time će se riješiti središnji problem koji se odnosi na preveliku količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Kako spriječiti nastanak otpada od hrane i uštediti? 

  • Napravite plan za svaki dan!
  • U kupovinu krenite splanom i popisom
  • Isplanirajte obroke zacijeli tjedan
  • Kupujte voće i povrće koje nije unaprijed pakirano
  • Vodite računa o kućnom budžetu
  • Ako kupujete namirnice u prevelikim količinama i bez plana, veća je vjerojatnost da će dio završiti kao otpad 
  • Ne bacajte hranu olako – rasipanje hrane znači rasipanje novca

Možemo puno bolje jer imamo volje da otpad ne bacamo dolje!

BIOOTPAD I KOMPOSTIRANJE
Biootpad dijelimo na: 
· kuhinjski otpad (ostaci i kora voća  i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
· vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)
· ostali biootpad (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

On čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najpoželjnije je da se biootpad prerađuje na mjestu njegova nastanka – unutar naših kućanstava, odnosno u našim vrtovima i okućnicama. Taj proces se naziva kompostiranje. Kompost hrani biljke, prozračuje tlo, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja te ga je poželjno koristiti za povećanje kvalitete vlastitog vrta, cvjetnjaka, travnjaka i pri dohrani sobnog bilja.

Recikliranje biootpada je najzahtjevniji projekt recikliranja, ali osigurava najveće pozitivne prinose zaštiti prirode. 


Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Donji Andrijevci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu potražite na: www.vastum-separata.hr
Za više informacija web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr