Projekt "Vastum separata" uključuje provedbu izobrazno- informativnih aktivnosti na području sedam općina istočnog dijela Brodsko-posavske županije: Donji Andrijevci, Garčin, Gundinci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje. Projekt se provodi u okviru Prioritetne osi 6 – Zaštita okoliša i održivost resursa, SC 6iI – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta. Provedbom projekta građani će se informirati i educirati o odgovornom postupanju s otpadom. Time će se riješiti središnji problem koji se odnosi na preveliku količinu otpada koji se odlaže na odlagališta. Cilj projekta je izgraditi svijest stanovnika o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom.

Odvojenim sakupljanjem otpada možemo unaprijediti sustav gospodarenja otpadom i spriječiti odlaganje i nakupljanje velikih količina otpada. Time čuvamo prirodu, našu budućnost i budućnost onih koji tek dolaze.

Iskoristi otpad ponovno i nemoj komplicirat, lijepo ga odvoji da se može reciklirat!

Iskoristivi otpad odvojimo u:
PLAVI SPREMNIK – Papir i karton
Prilikom odlaganja u ovaj spremnik pripazite da su iz kataloga i časopisa izvađene metalne spajalice, da ne bacate rokovnike omeđene plastikom ili drugim materijalima i da se sve obavezno spljošti.

ŽUTI SPREMNIK - Plastika i višeslojna ambalaža (Tetra Pak)
Sve što ide u žuti spremnik treba prethodno isprati od ostataka hrane ili napitaka i spljoštiti.
Biootpad dijelimo na: · kuhinjski otpad (ostatci od pripreme hrane)
· vrtni ili zeleni otpad
· ostali biootpad
On čini gotovo trećinu kućnog otpada i vrijedna je sirovina za proizvodnju kvalitetnog biokomposta. Najpoželjnije je da se biootpad prerađuje na mjestu njegova nastanka – unutar naših kućanstava, odnosno u našim vrtovima i okućnicama. Taj proces se naziva kompostiranje. Kompost hrani biljke, prozračuje tlo, zadržava vodu i pogoduje rastu korjenitog bilja te ga je poželjno koristiti za povećanje kvalitete vlastitog vrta, cvjetnjaka, travnjaka i pri dohrani sobnog bilja.

ZELENI SPREMNIK - Staklo
Staklene boce i staklenke svih boja (ispražnjene; ne moraju biti isprane od napitaka, ali ne smiju imati ostale nečistoće). Napomena: s boca prije odlaganja skinite čep i metalnu ogrlicu.

SMEĐI SPREMNIK - Biootpad
Kuhinjski otpad (višak kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.) , vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.), male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u kojima su bili zamotani kuhinjski otpaci).

 

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Općine Donji Andrijevci. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda. Više informacija o projektu potražite na: www.vastum-separata.hr
Za više informacija web stranica Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr


Sponzorirana objava