Za ovu mjeru pomoći Republike Hrvatske kojom se hrvatskim državljanima olakšava stambeno zbrinjavanje kroz otplatu dijela stambenog kredita u prvih pet godina otplate kredita, mladi se ponovno mogu prijaviti do 05. listopada 2018.g. Uvjeti subvencioniranja uređeni su Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 65/17 i 61/18) i Naputkom o načinu rada Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) u provedbi Zakona o subvencioniranju stambenih kredita ("Narodne novine" broj 76/17).

Zahtjevi će se u APN-u zaprimati do petka 5. listopada 2018. do 16 sati (kada završava radno vrijeme APN-a) sukladno Oglasu kojeg je APN objavio u javim glasilima 21. rujna 2018. g. Zahtjevi se razmatraju prema vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva u APN-u, a odobravat će se do utroška planiranih sredstava. Točan iznos subvencija prema zaprimljenim zahtjevima znat će se tek nakon završetka obrade svih pristiglih zahtjeva.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama je zaključno sa danom 2. listopada 2018. zaprimila 2172 zahtjeva.

Izmjenama Zakona koje su donesene 29. lipnja 2018. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita za mlade, svake kalendarske godine do 31. prosinca 2020. godine, odnosno natječaji će se za građane, osim 2018., raspisati i 2019. i 2020. godine.

Uvjeti subvencioniranja: Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita mogu podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita koje utvrđuje kreditna institucija (banka), koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita odobrava se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1.500,00 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, odnosno do najvišeg iznosa kredita od 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate ne smije biti kraći od 15 godina. Cijena od 1.500,00 eura po metru kvadratnom, odnosno ukupni iznos kredita od 100.000,00 eura mogu biti i veći ali se u tom slučaju razlika ne subvencionira.

Visina subvencije ovisi o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje odnosno gradi i kreće se od 30 do 51%.

Više informacija možete pronaći OVDJE.