Jučer je u Ministarstvu regionalnog razvoja i Fondova EU RH, ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac temeljem ODLUKE o područjima za moguće proširenje provedbe Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova zajedno sa gradonačelnikom Nove Gradiške Vinkom Grgićem i još osam gradonačelnika donijela Odluku kojom se utvrđuju područja za koja će se izraditi intervencijski planovi u svrhu pripreme za moguće proširenje Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova.

Program integrira aktivnosti specifičnog cilja 9b1, „Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva” investicijskog prioriteta 9b „Pružanje podrške fizičkoj, gospodarskoj i socijalnoj obnovi ugroženih zajednica u urbanim i ruralnim područjima” Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija” 2014.-2020. s aktivnostima specifičnog cilja 9i2 “Jačanje aktivnog uključivanja kroz implementaciju integriranih puteva prema regeneraciji 5 nerazvijenih pilot područja” investicijskog prioriteta 9i “Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti” Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

U područja za koja će se izrađivati novi intervencijski planovi uključuju se sljedeći gradovi: Pleternica, Imotski, Nova Gradiška, Slatina, Garešnica, Novska, Đakovo i Popovača.

Izvor: RadioNG