Model za današnju karikaturu bila je Jelena Jelinić - Bošnjak, uspješna ravnateljica Srednje medicinske škole i voditeljica škole stranih jezika u Pučkom otvorenom učilištu "Libar". 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.