Model za današnju karikaturu bio je naš kolega Ivica Janković, urednik portala sbonline.net. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.