Model za današnju karikaturu bila je Darija Mataić Agičić, zamjenica ravnatelja Gradske knjižnice Slavonski Brod. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.