Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik i pjevač Dominik Blaževac..

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.