Model za današnju karikaturu bio je najbolji pjevač među poštarima te pola Digitalne kokoši - Andrej Štos.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.