Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) je tijekom izborne kampanje, uoči i na dan provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor zaprimila određen broj pritužbi građana u svezi kršenja Zakona o elektroničkim komunikacijama, odnosno zaprimanja neželjene elektroničke komunikacije. Sukladno HAKOM-ovim ovlastima, inspektori elektroničkih komunikacija poduzeli su aktivnosti predviđene zakonom te su po zaprimljenoj prijavi istog trenutka od operatora zatražili blokiranje telefonskih brojeva s kojih su korisnicima dolazile neželjene poruke.

Tijekom ovih izbora zaprimljeno je bitno manje pritužbi korisnika na primanje neželjenih poruka u svrhu izborne promidžbe u odnosu na izbore u prošlosti. To je dokaz zrelosti društva, a što se postiglo, između ostalog, i aktivnostima HAKOM-a u sprečavanju slanja svih vrsta neželjenih poruka korisnicima, odnosno blokiranjem svih brojeva s kojih se takve poruke šalju, neovisno radilo se o političkoj promidžbi, ili kakvoj drugoj.

S obzirom kako je HAKOM i prije početka izborne kampanje očekivao pojavu povećanog broja neželjenih poruka vezanih uz promidžbeni sadržaj, građani su pozivani da primanje svakog nedopuštenog sadržaja, koji predstavlja promidžbene ili prodajne poruke, a za koje nisu dali privolu, prijave na adresu elektroničke pošte nezeljeni.sms@hakom.hr, sa što više podataka o primljenom SMS-u, kako bi HAKOM u što kraćem roku onemogućio daljnje kršenje zakona. Zahvaljujući suradnji s građanima, DIP-om i drugim institucijama, broj ovakvih poruka je osjetno smanjen u odnosu na ranije razdoblje. U nadolazećem razdoblju, HAKOM će poduzeti sve aktivnosti vezano uz utvrđivanje vlasnika brojeva s kojih su poruke dolazile, no za očekivati je, s obzirom na iskustva iz ranijih godina, kako su poruke ovakvog i sličnog sadržaja uvijek dolazile s neregistriranih „pre-paid“ brojeva, koji su već ugašeni, ili će biti ugašeni od strane operatora zbog zlouporabe.