Izravna promidžba i prodaja, uporabom elektroničkih komunikacijskih sustava, uključujući SMS i MMS poruke, dopuštena je samo uz prethodno pribavljenu privolu fizičke osobe - pretplatnika ili korisnika usluga.

Svako slanje SMS-a, MMS-a, ili pozivanje korisnika automatskim pozivnim i komunikacijskim sustavima kako bi se nešto prodalo ili oglašavalo je kršenje članka 107. Zakona o elektroničkim komunikacijama.

Česti su primjeri kršenja navedenog članka putem slanja SMS poruka čiji je sadržaj neprimjeren djeci i maloljetnicima.

Što učiniti ako Vam netko šalje reklamne SMS ili MMS poruke, a niste mu dali privolu?

Pošaljite prijavu na adresu elektroničke pošte nezeljeni.sms@hakom.hr . U prijavi navedite broj s kojeg ste primili poruku, datum i vrijeme primitka poruke, Vaš broj, Vaše ime i prezime te sadržaj poruke iz kojeg je vidljivo da se radi o reklamiranju. Ako imate mogućnost, ove informacije pošaljite kao sliku zaslona telefona koji prikazuje primljenu poruku te je priložite svojoj prijavi.