Ustrojavanje modernog sustava Civilne zaštite koji će se moći oslanjati na vlastite resurse i biti sposoban odgovoriti na sve izazove današnjice, tema je današnjeg osmosatnog stručnog osposobljavanja članova stožera jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja se održava Velikoj vijećnici županijske uprave.

 

Članove županijskog Stožera civilne zaštite, odnosno predstavnike žurnih službi kao i goste-predavače iz Zagreba pozdravio je načelnik županijskog Stožera Stjepan Bošnjaković kazavši kako je današnja edukacija iznimno važna za buduću organizaciju sudionika, operativnih snaga i građana za još brže i kvalitetnije postupanje u kriznim situacijama. Dodao je kako se Stožer civilne zaštite redovito sastaje i zajednički prati sva zbivanja te dogovara brojne aktivnosti vezane uz prevenciju izvanrednih situacija pa tako i zaštitu ljudskih života i imovine.

 

Pročelnik Područnog ureda zaštite i spašavanja Pavo Baričiću tom kontekstu se osvrnuo na iskustva tadašnjeg Stožera za zaštitu i spašavanje, a kasnije i Stožera civilne zaštite, kazavši kako su iskustva s poplavama, a poslije i s migrantskom krizom ukazala na dodatne potrebe u operativno-organizacijskom smislu, ali bila i veliki test za žurne i prateće službe i institucije koji smo uspješno prošli. Naglasio je kako je za postupanje u vrijeme poplava Stožer dobio pohvale i s državne razine.

 

Dubravka Bartolec iz centra za osposobljavanje Državne uprave za zaštitu i spašavanje u uvodnom dijelu prezentacije istaknula je obveze i zadaće čelnika, članova Stožera i izvršnih tijela jedinica lokalne uprave i samouprave, stoga je glavni cilj današnje edukacije bilo upoznavanje i osposobljavanje polaznika za sudjelovanje u radu Stožera zaštite i spašavanje, koji kao operativna snaga zaštite i spašavanja za slučaj katastrofe ili velike nesreće upravlja kriznim događajima na razini lokalne samouprave.

 

Uz gore spomenuto, a temeljem odredaba Zakona o sustavu civilne zaštite općinski načelnik, gradonačelnik i župan dužni su se osposobiti za obavljanje poslova civilne zaštite u roku od šest mjeseci od stupanja na dužnost, prema programu osposobljavanja koji provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje.

Ovakvo osposobljavanje na određeni način predstavlja senzibilizaciju čelnika za poslove zaštite i spašavanja. Svaka JLPRS izrađuje procjenu rizika na osnovi koje se radi plan zaštite i spašavanja, odnosno djelovanja civilne zaštite. Planom su utvrđene operativne snage i ostali sudionici koji sudjeluju u zaštiti i spašavanju te njihove zadaće, ovisno o događaju.

Osposobljavanja novoizabranih čelnika za cijelu Republiku Hrvatsku provode se ove godine u veljači i ožujku a provest će ih službenici Državne uprave za zaštitu i spašavanje – Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u suradnji s Područnim uredima za zaštitu i spašavanje u svakoj županiji.

Tijekom ove radionice nazočni će se upoznali sa sustavom civilne zaštite, planskim aktivnostima u sustavu CZ i izgradnji kapaciteta za djelovanje, rukovođenjem i koordinacijom operativnih snaga sustava CZ, psihosocijalnim aspektima ponašanja u katastrofama i odnosima s javnošću.