Računalo u službi hrvatskog jezika i hrvatske kulturne baštine – tema je predavanja koje će u srijedu, 27. travnja u Slavonskom Brodu održati prof. dr. sc. Mario Essert, izvanredni profesor s Fakulteta strojarstva i brodogradnje zagrebačkog Sveučilišta. Predavanje će biti održano u dvorani Samostana časnih sestara karmelićanki Božanskog Srca Isusova u Slavonskom Brodu, Kvaternika 33. s početkom u 17 sati.

Prof. Essert doktorirao je godine 1986. na Elektrotehničkom fakultetu u Zagrebu, a od 1995. godine radi kao izvanredni profesor na Zavodu za automatiku i mjernu tehniku (danas Zavod za robotiku i automatizaciju proizvodnih sustava) Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U njegovom bogatom međunarodnom znanstvenom radu posebno se izdvaja projekt Interaktivne Biblijske konkordanciju za PC računala koju je prof. Essert zajedno s kolegom D. Botičkim kreirao u čast prvog dolaska Pape Ivana Pavla II u Hrvatsku 1994. Prof. Essert istaknuti je kršćanski laik i angažirani vjernik.