Grad Slavonski Brod i dalje će subvencionirati javni gradski prijevoz učenicima i studentima s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda. U svrhu reguliranja navedenog molimo zainteresirane učenike i studente da u periodu od ponedjeljka 09. rujna do petka 20. rujna 2019. godine, podnesu svoje zamolbe za subvenciju prijevoza za školsku godinu 2019/2020, na propisanom obrascu u Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1,Slavonski Brod.

Učenicima i i studentima koji podnesu zamolbe u navedenom periodu, izdat će se potvrda s kojom će u poslovnici Terzić-busa na Autobusnom kolodvoru u Slavonskom Brodu, moći podići subvencioniranu mjesečnu kartu za mjesec rujan 2019. godine.

Učenici i studenti koji ostvare pravo na subvenciju prijevoza od strane Grada Slavonskog Broda, participiraju u prijevozu 100,00 kuna.

Učenici i studenti koji zamolbe za subvencionirani prijevoz ne podnesu do 20.rujna 2019.godine, iste mogu podnijeti i naknadno u 2019. godini.

1. Propisani obrazac podnositelji mogu dobiti u Upravnom odijelu za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda.

2. Uz prijavu je potrebno dostaviti
- potvrdu o redovitom školovanju
- presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu
- OIB učenika/studenta.