Rješenjem koje je donio 30. siječnja 2018. godine nije prihvatio prijedlog pokretanja postupka ocjene suglasnosti Zakona o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu s Ustavom. Time je nakon dvije godine stvorena prilika da se, nakon već donesenog Zakona o osnivanju, što prije poduzmu sljedeći konkretni koraci oko Sveučilišta u Slavonskom Brodu.

Zakon o osnivanju Sveučilišta u Slavonskom Brodu Hrvatski sabor donio je 15. rujna 2015. godine, a 27. studenog iste godine prof.dr.sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu i predsjednik Rektorskog zbora Republike Hrvatske podnio je prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom. i eto, već nakon 26 mjeseci , Ustavni sud u svom Rješenju citira čl. 67Ustava Republike Hrvatske u kojem stoji: "Jamči se autonomija sveučilišta. Sveučilište samostalno odlučuje o svom ustrojstvu i djelovanju, u skladu sa zakonom te odbacuje prijedlog za ocjenu ustavnosti. 

Slijedom navedenog, već u ponedjeljak 5. ožujka, u prostorijama gradske uprave održat će se sastanaka čelnika grada, saborskih zastupnika i privremenog rektora Sveučilišta u Slavonskom Brodu prof.dr.sc. Roberta Lujića, na kojem će odlučiti o daljnjim koracima u ustrojavanju Sveučilišta.