Nastavna godina počinje 4. rujna 2017., a završava 15. lipnja 2018. Prvo polugodište traje od 4. rujna 2017. do 22. prosinca 2017.
Drugo polugodište traje od 15. siječnja 2018. do 15. lipnja 2018., a za učenike završnih razreda srednje škole do 22. svibnja 2018.

Nastava se organizira i izvodi u najmanje 175 nastavnih dana, odnosno 35 nastavnih tjedana, a za učenike završnih razreda srednje škole u najmanje 160 nastavnih dana, odnosno najmanje 32 nastavna tjedna. Ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program/strukovni kurikulum i propisani broj nastavnih tjedana, nastavna godina može se produljiti odlukom ureda državne uprave u županiji nadležnog za obrazovanje, odnosno ureda Grada Zagreba nadležnog za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ured), uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i nakon 15. lipnja 2018., odnosno nakon 22. svibnja 2018. za završne razrede srednje škole.

Zimski odmor učenika počinje 27. prosinca 2017., a završava 12. siječnja 2018.

Proljetni odmor učenika počinje 29. ožujka 2018., a završava 6. travnja 2018. te nastava počinje 9. travnja 2018.

Ljetni odmor počinje 18. lipnja 2018., osim za učenike koji polažu predmetni, razredni, dopunski, razlikovni ili neki drugi ispit, koji imaju dopunski rad, završni rad ili ispite državne mature te za učenike u programima čiji se veći dio izvodi u obliku vježbi i praktične nastave i za učenike koji u to vrijeme imaju stručnu praksu, što se utvrđuje godišnjim planom i programom rada škole. 

NERADNI DANI, BLAGDANI I PRAZNICI U HRVATSKOJ

Neradni dani, blagdani, praznici u Hrvatskoj u 2017.godini       Neradni dani blagdani, praznici u Hrvatskoj u 2018.godini 

01. 01. Nova godina                                                                   01.01. Nova godina
06. 01. Sveta tri kralja                                                                06.01. Sveta tri kralja
16. 04. Uskrs                                                                              01.04. Uskrs
17. 04. Uskršnji                                                                          02.04. Uskršnji ponedjeljak
01. 05. Praznik rada                                                                   01.05. Praznik rada
15. 06. Tijelovo                                                                           31.05. Tijelovo                                                                      
22. 06. Dan antifašističke borbe                                                 22.06. Dan antifašističke borbe
25. 06. Dan državnosti                                                                25.06. Dan državnosti
05. 08. Dan domovinske zahvalnosti                                          05.08. Dan domovinske zahvalnosti                                
15. 08. Velika Gospa                                                                  15.08. Velika Gospa 
08. 10. Dan neovisnosti                                                              08.10. Dan neovisnosti
01. 11. Dan svih svetih                                                               1.11. Dan svih svetih
25. 12. Božić                                                                               25.12. Božić
26. 12. Sveti Stjepan                                                                   26.12. Sveti Stjepan