Nova nastavna godina, započela je i u Pučkom otvorenom učilištu Libar.Tako iz učilišta javljaju, kako upisi za nove grupe njemačkog i engleskog jezika traju do 11. rujna, a planirani početak nastave novih grupa je krajem rujna. Iz učilišta mole da se svi zainteresirani jave u učilište koje je na adresi Nikole Zrinskog 28, Slavonski Brod.

- engleski jezik - opći (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)
- njemački jezik - opći (stupnjevi A1, A2, B1, B2, C1, C2)

A1- 2 modula
A2- 2 modula
B1 - 4 modula
B2 - 2 modula
C1 - 2 modula
C2 - 2 modula

Cijena modula je 2.500,00 kn

U cijenu su uračunati: udžbenik, radna bilježnica i CD ispit, potvrda o odslušanom modulu ili svjedodžba nakon završenog cijelog stupnja. Polaznik ostvaruje popust od 10% ako je uplata jednokratna, 5% ako se plaća na dvije rate i 3 rate, u kojem slučaju nemate popust.

Tečajevi u POU Libar su verificirani, što znači da se upisuju u E-radnu knjižicu, tj. po završetku stupnja polaže se komisijski ispit, te se po uspješno položenom ispitupolazniku izdaje svjedodžba koja je priznata u zemljama EU. Predavači su profesori njemačkog i engleskog jezika koji su osim završenog studija boravili u inozemstvu i usavršili se za rad u manjim grupama kada se radi o poučavanju stranog jezika.

Termini predavanja su u pravilu od 16.00-21.00.
Predavanja su : 2x tjedno x2h; 2x tjedno x 3h; 3x tjedno x2h; ili 3x tjedno x 3h, a sve u dogovoru s polaznicima unutar određene grupe.