Dana 2. srpnja 2019. godine u 8,00 sati započinje provođenje vježbe pod nazivom „Akcident na gradskim bazenima, Slavonski Brod 2019“.

Tema vježbe je uvježbavanje operativnih snaga zaštite i spašavanja za djelovanje u situaciji nekontroliranog ispuštanja tehničkog plina (klor) na gradskim bazenima.

CILJ VJEŽBE:

postizanje novih sposobnosti te poticanje izgradnje integriranog sustava zapovijedanja u akcijama zaštite i spašavanja;
provjera procedura i planova postupanja:
provjera koordinacije pojedinih sudionika zaštite i spašavanja;
uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih, prvenstveno gotovih snaga zaštite i spašavanja;
provjera samodostatnosti glede logistike u specifičnim uvjetima;
provjera specijalističke opreme gotovih operativnih snaga i provjera osposobljenosti za rukovanjem specijalističkom opremom;
podizanje razine informiranosti stanovništva o aktivnostima subjekata zaštite i spašavanja.
Provedbeni dio vježbe započinje dana 2.07.2019. u 8,00 h. Završava nakon što su odrađene sve situacije predviđene scenarijem.