U subotu 24. kolovoza u vremenu od 10,00 do 16,00 sati za sav promet bit će zatvorena cesta Ž4139 Šagovina Cernička - Giletinci - Cernik. Obilazni pravac za sva vozila od naselja Cernička Šagovina prema Novoj Gradi5ki rnoguć je nerazvrstanom cestom sjeverno od naselja Cernička Šagovina i obratno