Kako bi dodatno olakšali sklapanje i obnovu police dopunskog zdravstvenog osiguranja, osiguranicima koji su ugovorili policu putem HZZO web shopa omogućeno je kartično plaćanje premije kod produljenja police na novo osigurateljno razdoblje od godine dana. Na taj je način obnavljanje i plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a osiguranicima postalo jednostavnije i brže.

HZZO ima dugu tradiciju i povijest u provođenju obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO je pokrenuo još 2002. godine, a osigurateljni portfelj danas broji preko 2,5 milijuna vjernih osiguranika. Osiguravajući se dopunskim zdravstvenim osiguranjem, osiguranici prebacuju rizik na HZZO i ostvaruju značajne uštede u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom bilo koje vrste. Za cijenu premije od 70 kuna mjesečno polica dopunskog zdravstveno osiguranja HZZO-a pokriva ukupan iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite tj. participacije (20% cijene zdravstvene usluge) pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Vodeći se načelom solidarnosti, HZZO-a jedini osigurava jednaku cijenu dopunskog zdravstvenog osiguranja za sve osiguranike, neovisno o životnoj dobi, zdravstvenom ili imovinskom stanju.