Iz Policijske uprave brodsko-posavske obavještavaju građane kako iz poslovne zgrade (tzv. „Milovićka“), u Ulici Dr. Mile Budaka, premještaju Odjel upravnih poslova, odnosno dio Službe zajedničkih i upravnih poslova u zgradu koju je prethodno koristilo Croatia osiguranje d.d., u Ulici Ivana Mažuranića broj 16, u Slavonskom Brodu. Odjel upravnih poslova će dana 1. srpnja, započeti s radom na novoj lokaciji.
Zbog preseljenja na novu lokaciju rad sa strankama je usporen te mole građane za razumijevanje i strpljenje. Također mole građane da u narednih nekoliko dana ne dolaze i ne stvaraju nepotrebne gužve te odgode rješavanje administrativnih poslova ukoliko se ne radi o ishodovanju dokumenata u žurnim postupcima.