Vjeroučiteljica Ana Želinski sa svojim je vjeroučenicama Magdalenom Farina, Elom Štefančić i Veronikom Zupčić pohodila majke poginulih branitelja u Domovinskom ratu, koje žive na području Župe bl. Alojzija Stepinca u naselju A. Hebranga u Slavonskom Brodu.

Njihov pohod nastavak je tradicije, koja je na inicijativu domaćeg župnika Tomislava Ćurića i Katice Jire, voditeljice župnog Caritasa, započela prije sedam godina, od osnutka župe, jer u tom naselju živi veći broj branitelja, kao i majki čija su djeca poginula, a bili su branitelji. U početku ih je bilo dvadesetak, a sada ih je živih samo desetak. Iako se za njih brinu njihova djeca i unuci, majke branitelja uvijek se toj posjeti posebno obraduju.

B. Lukačević/DJOS