Grad Slavonski Brod ovim putem obavještava roditelje kako je rok za upis u program produženog boravka u gradskim osnovnim školama produžen do 14. srpnja 2017. Upis učenika u program produženog boravka školskoj godini 2017./2018. obavlja se u zgradi Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1. Ispunjeni zahtjev i potrebnu dokumentaciju roditelji osnovnoškolaca mogu dostaviti u Pisarnicu Gradske uprave, Vukovarska 1, pod oznakom Društvene djelatnosti- upis u program produženog boravka, ili skeniranu putem e-maila info@slavonski-brod.hr.

Sve informacije roditelji mogu dobiti na brojeve telefona: 035/ 217-083 i 217-094. Potrebni zahtjevi nalaze se na gradskoj stranici-Upis u program produženog boravka te na ovoj poveznici.

Uz zahtjev roditelji prilažu:
- potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
- potvrdu poslodavca o zaposlenosti: a) oba roditelja b) samohranog roditelja
- dokaz o invalidnosti roditelja (ako je roditelj invalid)
- potvrdu o redovitom školovanju druge djece članova obitelji

 

Izvor: Grad Slavonski Brod