Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije donijela je odluku o privremenom zatvaranju prometa za sva vozila na dionici javne ceste 4158 (Okučani (D5) - Kosovac - Medari - Nova Gradiška - Staro Petrovo Selo - Vrbova - Batrina (D49)) kroz naselje Godinjak i dio naselja Staro Petrovo Selo od naselja Godinjak do zgrade Općine Staro Petrovo Selo, zbog izvedbe radova na presvladenju kolnika i to:
- 12. listopada 2018. god. (petak) u vremenu od 7,00 do 17,00 sati,
- 13. Iistopada 2018. god. (subota) u vremenu od 7.00 do 17,00 sati i
- 14. listopada 20118. god. (nedjelja) u vremenu od 7,00 do 17,00 sati.

Obilazni pravac od naselja Staro Petrovo Selo prema Novoj Gradiški za sva vozila moguć je javnim cestama Ž4180 (Staro petrovo Selo - Davor (Ž4178)), i Ž4178 Bodovaljci - Zapolje (Z 4158) i 4158 (Zapolje - Rešetari - Nova Gradiška)