Županijska uprava za ceste Brodsko - posavske županije donijela je odluku o privremenom zatvarnju za promet na lokalnoj cesti LC42048
u dionici od naselja Trnjanski Kuti do naselja Donja Bebrina i to u vremenu od:
- dana 14. rujna 2018 god. (petak) u vremenu od 7 do 19 sat.
- dana 15. rujna 2018 god. (subota) u vremenu od 7 do 15 sati

Obilazan pravac za naselje Donja Bebrina moguć je javnom cestama Ž4215 (Ruščica-Klakar-Donja Bebrina) i obratno.