Dio krivnje za nezaposlenost u Hrvatskoj leži u činjenici da obrazovni sustav ne prati potražnju tržišta rada, pa izlaskom pojedinaca iz škola i fakulteta nastaju ‘viškovi’ radne snage koja se zapravo nema gdje zaposliti. Kako bi se takve situacije umanjile Hrvatski zavod za zapošljavanje kontinuirano provodi analizu i prognozu potreba tržišta rada za pojedinim kvalifikacijama. Rezultat toga je dokument koji se naziva Preporuka za obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, a sadržava popis deficitarnih i suficitarnih zanimanja za 2018. godinu. Od zanimanja koja nedostaju po županijama najčešća su kuhar i mesar, a preporuka je da se smanje upisne kvote za humanističke i društvene studije poput ekonomije, piše srednja.hr

– Na osnovi prognoziranog položaja pojedinih zvanja na tržištu rada izrađuju su preporuke u pogledu povećanja ili smanjenja broja upisanih učenika i studenata u pojedine obrazovne programe. Prilikom izrade preporuka uzimaju se u obzir promjene upisnih kvota za srednje škole i visoka učilišta tijekom protekle godine. Preporuke imaju kvalitativni karakter. Preporučuje se povećanje ili smanjenje broja upisanih i stipendiranih učenika i studenata u pojedinim obrazovnim programima. Preporuke ukazuju na smjer potrebnih promjena, ali ne određuju njihov kvantitativni doseg, što je razumljivo s obzirom na potrebnu razinu pouzdanosti i preciznosti prognostičkih rezultata. Budući da se preporuke izrađuju svake godine, opetovanom pojavljivanju pojedinih obrazovnih programa treba dati veću težinu prilikom donošenja odluka o upisima, napominju iz Zavoda za zapošljavanje i dodaju kako bi uvažavanje ovih preporuka trebalo doprinijeti boljoj usklađenosti obrazovanja s potrebama tržišta rada, uz smanjenje strukturne neusklađenosti između ponude rada i potražnje za radom.

1. Obrazovni programi u kojima treba povećati broj upisanih i stipendiranih učenika ili studenata

Dvogodišnji ili trogodišnji srednjoškolski:

Vozač motornog vozila / vozačica motornog vozila
Bravar/bravarica
Zavarivač/zavarivačica
Monter i obrađivač rezanjem i deformacijom / monterka i obrađivačica
rezanjem i deformacijom
Obrađivač odvajanjem materijala / obrađivačica odvajanjem materijala
Zidar/zidarica* Tesar/tesarica*
Keramičar /oblagač/keramičarka/oblagačica
Armirač/armiračica*
Fasader/fasaderka*
Konobar/konobarica
Kuhar/kuharica
Instalater grijanja i klimatizacije / instalaterka grijanja i klimatizacije
Elektroinstalater/elektroinstalaterka Plinoinstalater/plinoinstalaterka Vodoinstalater/vodoinstalaterka
Ličilac/soboslikar/ličiteljica/soboslikarica*
Mesar/mesarica Stolar/stolarica
Slastičar/slastičarka*
Pekar/pekarica
Autolakirer/autolakirerica
Autolimar/autolimarica
Automehaničar/automehaničarka
Autoelektričar/autoelektričarka
Limar/limarica*
Izolater/izolaterka*
Dimnjačar/dimnjačarka*

Četverogodišnji srednjoškolski

Dentalni tehničar / dentalna tehničarka*

Stručni studij


Strojarstvo
Građevinarstvo*
Sestrinstvo*
Elektrotehnika*


Sveučilišni studij

Medicina*
Farmacija*
Sestrinstvo
Dentalna medicina*
Strojarstvo Elektrotehnika*
Građevinarstvo*
Informatika*
Računarstvo*
Matematika*
Pedagogija*
Psihologija*
Rehabilitacija*
Logopedija*
Socijalna pedagogija*
Germanistika*
Anglistika*
Šumarstvo*
Drvna tehnologija*
Fizika*
Kemija*
Arhitektura*
Geodezija i geoinformatika*

2. Obrazovni programi u kojima treba smanjiti broj upisanih i stipendiranih
učenika ili studenata


Trogodišnji srednjoškolski

Tehnički crtač / tehnička crtačica

Cvjećar/cvjećarica

Četverogodišnji srednjoškolski

Upravni referent / upravna referentica
Poslovni tajnik / poslovna tajnica
Tehničar cestovnog prometa / tehničarka cestovnog prometa
Fizioterapeutski
tehničar / fizioterapeutska tehničarka
Agrotehničar/agrotehničarka
Ekološki tehničar / ekološka tehničarka
Stručni studij
Upravni studij*
Ekonomija*
Promet*
Menadžment

Sveučilišni studij


Pravo*
Promet*
Ekonomija*
Učiteljski studij