Na inicijativu mnoštva mladih s područja Općine Sibinj osnovana je Sibinjska udruga mladih. Mladež je pozdravio načelnik Josip Pavić, rekavši kako mu je iznimno drago što mladi žele dati svoj doprinos općini, volontiranjem i angažiranjem u provođenju novih projekata. Također je naglasio kako je u proračunu za 2016. godinu predviđeno 50 tisuća kuna za rad Sibinjske udruge mladih za koje se nada da će ih znati pametno i racionalno investirati u provođenje novih projekata, a sve kako bi poboljšali uvjete na području ove lokalne sredine.

Za predsjednicu je jednoglasno izabrana Nataša Travarević koja se svima zahvalila na ukazanom povjerenju, naglasivši kako očekuje pomoć od svih budućih članova, kao i od udruga mladih koje djeluju na području LAG-a Posavina.