Ministarstvo obrane Republike Hrvatske u srijedu, 7. ožujka 2018. godine raspisalo je javni natječaj za prijam u kadetsku službu na temelju članka 27. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske i u skladu s člankom 8. Pravilnika o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu.

U akademskoj godini 2018./2019. u status kadeta i kadetkinja bit će primljeno do 110 kandidata odnosno kandidatkinja upisanih na prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog inženjerstva i studij Vojnog vođenja i upravljanja. Na studij Vojnog inženjerstva prima se do 70 kandidata/kandidatkinja, dok se na preddiplomski sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja prima do 40 kandidata/kandidatkinja.
Rok za podnošenje prijava je 11. svibnja 2018. godine.

U slučaju nepopunjenosti slobodnih mjesta na pojedinom studijskom programu nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku, otvorena je mogućnost prijave kandidata za rujanski razredbeni rok, a broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok bit će objavljen na internetskim stranicama MORH-a.

U akademskoj godini 2018./2019. u status kadeta/kadetkinja bit će primljeno do 20 kandidata/kandidatkinja upisanih na prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Aeroautike – vojni pilot (3+2) na Fakultetu prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
Rok za podnošenje prijava je 16. travanja 2018. godine.

U odabirnom postupku kandidati, odnosno kandidatkinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske i Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu i posebno vrednovanje na selekcijskom letenju i pripremnom kampu.

Nakon završenog preddiplomskog studija kadeti i kadetkinje bit će primljeni u djelatnu vojnu službu te imaju mogućnost stalnog stručnog usavršavanja, profesionalnog razvoja i sudjelovanja u domaćim i međunarodnim aktivnostima.