Dana 21. travnja 2018. godine u 08.06 sati došlo je do kvara na sustavu za uzbunjivanje, uslijed čega je došlo do uključenja nekoliko sirena na području Grada Slavonskog Broda.