Model za današnju karikaturu bio je brodski glazbenik Zvonimir Ćosić.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.