Model za današnju karikaturu bio je naš Brođanin, Podvinjac Željko Mužević, Podvinjski čuvar i novinar u mirovini.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.