Model za današnju karikaturu bila je naša Brođanka Vlasta Majcen, neustrašiva pripadnica HGSS-a. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.