Model za današnju karikaturu bio je brodski poduzetnik Tomo Opačak.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.