Model za današnju karikaturu bio je brodski međunarodni košarkaški sudac Tomislav Vovk.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.