Model za današnju karikaturu bio je dobri duh Radija 92 FM, čovjek koji poznaje svu napisanu i nenapisanu glazbu - Tomislav Goll.

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.