Model za današnju karikaturu bila je Suzana Bilić Vardić, bivša saborska zastupnica, danas vrlo aktivna ravnateljica Galerije "ivan Meštrović" u Vrpolju. 

Autor karikature je akademski slikar Marko Kern.